Tornio-Muoniojokiseura ry

Torne-, Lainio- & Muonio-älvars förening

jokiseura

älvssällskapet

the river society

38 vuotta meän väylitten ja ihmisten puolesta
 

Seppo Räty on kuollut

Tornionjoen lohen palauttamisen 85-vuotias suurmies Seppo Räty
menehtyi sairauskohtaukseen 20.8.2023.

Junantuoma lääkäri havahtui Tornionjoen lohettomuuteen. Hän ei voinut hyväksyä sitä, että Euroopan suurin lohijoki pidetään tietoisesti tyhjänä lohista.

Sepon näkemykset saivat myötäkaikua paikallisten keskuudessa molemmin puolin rajaa. Kun suomalais-ruotsalainen Tornio-Muoniojokiseura (Jokiseura) perustettiin, puheenjohtajaksi valittu Seppo Räty kokosi samaa tavoitetta kohti pyrkivät jopa kansanliikkeeksi.

Ruotsista saamansa aineiston pohjalta Räty paneutui lohikysymykseen syvällisesti. Hän pyrki motivoimaan paikallisen väestön mahdollisimman hyvin. Räty kutsui koolle lukuisia tilaisuuksia saaden myös median kiinnostumaan asiasta.

Seminaareja ja muita tapahtumia pidettiin eri kunnissa väylän molemmin puolin. Pääkaupunkien päättäjiä pommitettiin ankarasti. Monet päättäjät uskaltautuivat tulemaan jopa paikanpäälle Tornionjoelle. 

Ahkerasta työstä huolimatta Räty sai kokea monta kertaa valtiolaivojen hitaat liikkeet. Virkamiehistö oli orientoitunut enemmän viljeltyjen lohien kilpapyyntiin merellä, kuin luonnonlohen pelastamiseen.

Seppo Räty ei epäröinyt laatia kanteluita viranomaisten menettelyistä. Kolmas oikeuskanslerille tehty kantelu vuonna 1993 oli käänteentekevä.Kun Suomi oli ylittänyt merilohikiintiönsä kaksinkertaisesti kahtena vuonna, Räty moitti maa- ja metsätalousministeriötä Tornionjoen lohen tuhoamisesta.

Kantelu paljasti valtaisan näkemyseron. Viranomaisten mukaan lohikanta oli turvassa kalanviljelylaitoksilla. Ratkaisun mukaan viljelyyn turvautuminen osoitti aivan päinvastaista. Apulaisoikeuskanslerin 16.8.1995 antama ratkaisu perustui 4.4.1995 annettuun päätökseen, jota muutettiin 21.8.1995. Ratkaisun useat eri päivämäärät kertovat suurista vaikeuksista kantelun käsittelyssä.

Apulaisoikeuskansleri kehotti 4.4.1995 kiinnittämään huomiota riittävään luonnonlohen suojeluun. Vaikka ratkaisu oli selkeä moite viranomaisille, siinä ei annettu varsinaisia sanktioita. Vastuuministeriö ilmoitti 22.5.1995 perustavansa lohityöryhmän. Kanteluun annettu ratkaisu on poikkeuksellinen, kun ratkaisuun on vaikuttanut syytetyn aikomus parantaa tapansa.

Ansiokas kantelu johti lohityöryhmän 1995 perustamiseen ja sitä kautta kattavaan kevätrauhoitukseen vuoden 1996 merikalastuksessa. Lohi kiitti ja palasi runsaslukuisena kotijokeensa. Poikastuotanto kymmenkertaistui hetkessä.

Seppo Rädyn työn epäitsekkyydestä kertoo se, että hän itse ei kalastanut ainuttakaan lohta Tornionjoesta. Räty ehti huolestumaan myös kuluneen kesän lohitilanteesta; onko hänen elämäntyönsä nyt valumassa hukkaan? Meidän jäljelle jäävien tulee huolehtia siitä, että näin ei pääse tapahtumaan.

Tornionjokivarren asukkaat jäävät suureen kiitollisuuden velkaan Seppo Rädylle

Seppo Räty   7.7.1938 - 20.8.2023


Tornio-Muoniojokiseura ryTorne-, Lainio- & Muonio-älvars förening, tuttavallisesti JOKISEURA, on kotijokiyhdistys, joka toimii meän lohen ja väylän sekä sen sivujokien muiden vaelluskalojen, sekä rajajokilaakson luonnon ja sen ihmisten hyväksi rajajokien molemmin puolin Suomessa ja Ruotsissa.


Tornio-Muoniojokiseura ryTorne-, Lainio- & Muonio-älvars förening, mer bekantligt som JOKISEURA - ÄLVSSÄLLSKAPET är ett hemälvssällskap, som arbetar för lax och andra vandrande fiskar av Torneälv och dess bifloder, samt för natur och människor på bägge stränderna i gränsälvsdalen av Finland och Sverige.


Tornio-Muoniojokiseura ryTorne-, Lainio- & Muonio-älvars förening, more familiarly as JOKISEURA - THE RIVER SOCIETY, is a home river society and works for salmon and other fish of the River Torne and its tributaries, and for the nature and the people on both riverbanks of the border rivers of Finland and Sweden.


Yhdistys kokoontuu sääntömääräiseen vuosikokoukseensa
vuorovuosina Suomessa ja Ruotsissa.

Tornio-Muoniojokiseura on perustettu vapaan ja luonnontilaisen Tornion-Muonionjoen puolustamiseksi. Seura vaalii Väylän kalakantoja ja jokilaakson siisteyttä sekä Väylän väestön etuja kaikinpuolisesti ottaen huomioon ympäristön ja maiseman suojellulliset periaatteet.

Jokiseuran toimintaa johtaa seuran hallitus, johon valitaan jäsenet niin, että hallituksessa on jäsenet jokilaakson Suomen puoleisista kunnista: Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio ja Enontekiö sekä Ruotsin puoleisista kunnista, Haparanda, Övertorneå, Pajala ja Kiruna.

Kokouksissa käytetty kieli on meän kieli. Tulkkausta suomeksi tai ruotsiksi ei ole tarvittu.

Seuran ensimmäinen varsinainen kokous pidettiin tammikuussa 1985.

Tornio-Muoniojokiseuran säännöt [PDF]


Yhdistystä hallinoivat:

Puheenjohtaja:  Kalervo Aska  +358 40 5158889

Varapuheenjohtaja:  Brynolf Tjärner  +46 70 6586797

Työvaliokunta:  Kalervo Aska, Timo Keisu, Juha Pieskä, Bror-Erland Härmä, Brynolf Tjärner

Sihteerit:  Timo Keisu  +358 40 7293340

                Bror-Erland Härmä  +46 70 2477848


Osoite:     Tornio-Muoniojokiseura ry
                C/O Timo Keisu
                Marjosaarentie 41
                95635 KAULINRANTA


                Hallituksen jäsenet Suomesta:

                Kalervo Aska

                Seppo Frantti

                Jouni Jaako  

                Timo Keisu

                Reijo Mannela

                Juha Pieskä

                Juha Väisänen

                Varajäsenet:     Väinö Hasa, Allan Kannala, Juha Niemelä,
                                        Pekka Oinonen, Arto Petäjäniemi, Ville Seilola,


                Hallituksen jäsenet Ruotsista:

                Sture Bucht

                Bror-Erland Härmä

                Ingemar Kauppi

                Martti Nuoriaho

                Leif Taavola

                Brynolf Tjärner

                Varajäsenet:     Bo Isovaara, Harry Kemppainen, Jesper Larsson,
                                        Hans Göran Outinen, Karl-Johan Taavoniku, Göte YlinenjärviA Web site of Finnish-Swedish
River Torne Organisation
in North Finland and in North Sweden

All rights reserved

© Tornio-Muoniojokiseura ry

FINLAND