Untitled

Untitled

Etusivu | Ilmoitustaulu| Hallitus | Jäsenasiat | Toimintaa | Tapahtumakalenteri | Arkisto | Historiaa | Tukijat | tornionjoki.fi

 : Vuosikokouksen julkilausuma 31.03.2007


HUOLI LUONNON LOHESTA JA MERITAIMENESTA ON YHTEINEN

Itämeren lohi- ja meritaimenkannat ovat tällä hetkellä huonommassa tilassa kuin koskaan aikaisemmin. Nykytilanteeseen on jouduttu mereen tehtävien lohi-istutusten epäonnistuessa tutkijoillekin tuntemattomasta syystä. Saaliiden laskiessa on Itämeren yhteinen saaliskiintiö kuitenkin pysynyt ennallaan ja pyyntiponnistukset kohdistuvatkin yhä enenevässä määrin luonnon lohikantoihin. Tornionjoen luonnon lohi on tilanteessa suurin kärsijä, sillä kovalla työllä elvytettyä lohikantaa ei päästetä kasvamaan niihin mittoihin, mikä olisi mahdollista ja vielä ihan ilmaiseksi.

Uuden eduskunnan ja hallituksen tärkein tehtävä luonnonlohikantojen säilyttämiseksi on saattaa voimaan Suomen ja Ruotsin välinen rajajokisopimus. Maaherra Pokan johdolla tehty kansallinen esitys uudeksi kalastussäännöksi tulee olla Suomen lähtökohtana tänä vuonna käytävissä neuvotteluissa. Tämä esitys mahdollistaa eri kalastusmuotojen säilymisen ja suojelelisi riittävästi kudulle nousevia lohikantoja. Tornionjoen kalastussäännöllä on suuri merkitys koko Itämeren lohelle, koska puolet kaikista Itämeressä uivista lohista, niin istutetuista kuin luonnonkantaa olevista, tulevat Tornion- ja Kalixjoen alueelta. Tuhoamalla näiden kahden joen lohikanta voidaan unohtaa koko Itämeren lohi.

Valikoivan lohenkalastuksen sallivaan asetukseen on sitä hyväksyttäessä liitetty kaksi lausumaa. Näistä on julkisuudessa ollut esillä ministeri Rajamäen lausuma ja valtioneuvoston yhteisestä lausumasta kohta, jossa asetus tulee keskeyttää jos luonnonlohikannoille aiheutuu haitallisia seuraamuksia. Näistä pääministeri Vanhanen totesi ennen eduskuntavaaleja Pellossa, että nämä reunaehdot ovat täyttyneet. Toivomme pääministeri Vanhasen pitävän sanansa myös käytännössä ja hallituksen keskeyttävän varhennetun lohenkalastuksen. Sen sijaan paljon vähemmälle huomiolle ovat jääneet valtioneuvoston lausuman seuraavat kohdat;

" Lohenkalastuksessa pyritään jatkossa sellaiseen valikoivaan kalastukseen, joka perustuu istutettujen lohien eväleikkaukseen ja siihen niiden yksiselitteiseen erottamiseen luonnonlohista."

 "Selvitetään terminaalikalastuksen lisärajoitustarve sekä valtion mahdollisuudet lunastaa Perämeren rannikolta lohenkalastuspaikkoja pois käytöstä."

Maa- ja metsätalousministeriöllä on ollut lähes kolme vuotta aikaa selvittää näimä em. kohdat ja toivoisimme heidän myös tuovan tulokset ja toimenpiteet julkisuuteen. Valtioneuvoston asetuksen lausumat ovat kokonaisuudessaan liitteessä.

Lohiadressi osoitti suomalaisten kantavan huolta luonnon lohikantojen tilasta. Tornio-Muoniojokiseura kiittää kaikkia luonnon lohen puolesta nimensä antaneita ihmisiä. Lohiadressilla vaaditaan mm. Vaelluskalalain säätämistä. Nykyinen lainsäädäntömme ei turvaa luonnon lohen lisääntymistä ja ennen kaikkea se ei suo lohelle ja taimenelle minkäänlaista statusta. Kyseessä on kuitenkin arvokas luonnonvara, jolle tulee säätää samanlainen status kuin muillekin riistaeläimille. Lohi tulee Helsingissä ymmärtää myös pohjoisena luonnonvarana, eikä pelkästään merellisenä luonnonvarana. Lisäksi vähäisistä lohta koskevista säädöksistä tärkeimmät ovat vain asetustasoisia ja se ei mahdollista pitkäjänteisen lohipolitiikan luomista.

Lohen kalastuksen turvaaminen niin ammattikalastuksen kuin vapakalastajien toimesta vaatii kutuvaltioperiaatteen käyttöön ottamista Itämerellä. Tämä olisi Suomen ja Ruotsin etu, sillä lähes kaikki Itämeren luonnonlohet kutevat näiden valtioiden alueella. Suomella on vielä paljon poikastuotantopotentiaalia käyttämättä ja pienillä panostuksilla saataisiin niin lohi kuin jokivarsien ihmisetkin voimaan hyvin. Ennen kuin voimme vaatia muita Itämeren valtioita hyväksymään kutuvaltioperiaatteen käyttöönottamisen, tulee meidän saattaa oma lainsäädäntömme kuntoon.

Lohella ja meritaimenella ei mene tällä hetkellä hyvin. Tulevaisuus näyttää hyvin synkältä, mutta kaikki on korjattavissa ja saatettavissa paljon parempaan tilaan. Kyse on vain hyvästä tahdosta tai paremminkin hyvästä poliittisesta tahdosta. Toivomme uudelta eduskunnalta ja tulevalta hallitukselta löytyvän hyvää poliittista tahtoa ja ottavan huomioon edellä esitetyt asiat hallitusohjelmassa ja poliittisessa päätöksenteossa.

Pellossa 31.3.2007

Simo Pöyhtäri, Puheenjohtaja, Muonio, Suomi
Roland Henriksson, Varapuheenjohtaja, Lainio, Sverige

 
Lisätietoja antaa: Simo Pöyhtäri puh 0400 266662, simo@poyhtari.com

 

 

alkuun