Untitled

Untitled

Etusivu | Ilmoitustaulu| Hallitus | Jäsenasiat | Toimintaa | Tapahtumakalenteri | Arkisto | Historiaa | Tukijat | tornionjoki.fi

 : TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007


1. Vaelluskalakantojen säilyttäminen ja vahvistaminen
Seuran tärkein tavoite on vaelluskalakantojen elvyttäminen ja säilyttäminen Tornionjoen vesis-töalueella. Erikoisesti Itämeren villilohen pelastaminen on keskeisenä seuran jokavuotisessa toiminnassa. Muita tärkeitä kalalajeja ovat taimen, siika ja harri. Yhteyksien pitäminen päättäjiin ja asiantuntijoihin sekä tilaisuuksiin osallistuminen ja kannanottojen ja lausuntojen antaminen ovat toiminnan painopistealueita. Asioista tiedottaminen lehdistön, radion ja TV:n välityksellä sekä internetin kautta on tärkeä vaikuttamismuoto.

2. Merialueilla tapahtuva lohenkalastus
Keskeisin tavoite on lohen kutuvaelluksen turvaaminen. Tämä edellyttää merialueita koskevien kevätkalastusrajoitusten palauttamista vuoden 1997 tasolle. Tärkeimmät pitkän tähtäyksen rajoitustoimet ovat aikarauhoitusten lisäksi ajoverkkokalastuksen lopettaminen koko Itämeren alueella sekä torjua lohen merikalastuksen lisääminen eli ns. valikoiva lohenkalastus, joka toteutuessaan vaikeuttaisi ratkaisevalla tavalla Simojoen ja Tornionjoen lohikantojen kehittymistä.

3. Suomen ja Ruotsin välinen rajajokisopimus ja siihen liittyvä kalastussääntö
Suomen ja Ruotsin välinen rajajokisopimus ja Tornionjoen kalastusalueen kalastussääntö on edelleen tekemättä ja ne tulee säätää sellaisiksi, että ne täyttävät jokiseuran aiemmin esittämät vaatimukset, joita ovat mm. seuraavat:

Perustettavan yhteistyöelimen kokoonpano ja ratkaisuvalta

Yhteistyöelimen kokoonpano on määrättävä siten, että jokivarren edustus on vahvempi kuin nykyisessä rajajokikomissiossa. Uuden yhteistyöelimen ratkaisuvalta kalastusasioissa voidaan pääosin säilyttää nykyisen sopimuksen mukaisena.

Tornionjoen kalastussääntö

Säännön keskeisenä tavoitteena tulee olla rajajoen vaelluskalakantojen elvyttäminen ja määrätietoinen vahvistaminen siten, että luonnonkalakantojen poikastuotanto turvaisi kantojen säilymisen kestävänä ilman istutuksia. On erittäin tärkeää, että kalastussäännössä annetaan selkeästi valvottavissa olevat määräykset ja rajoitukset, joista jokiseura on aiemmin tehnyt esitykset.

Jokisuun merialue

Mitään poikkeuslupia jokisuun merialueelle ei tule myöntää ennen heinäkuun alkua.

Sopimukseen on mahdollisuuksien mukaan otettava määräys riittävän pitkästä ja leveästä rauhoitusalueesta (merialueelle ulottuva kalaväylä), joka takaa kudulle nousevalle lohelle ja taimenelle esteettömän nousureitin Tornionjokeen. Riittävä kalaväylä voisi samalla poistaa jokakesäiset kalastuskiistat jokisuun merialueella.

4. Lohiadressi
Seura on aktiivisesti mukana lohiadressin tavoitteiden saavuttamiseksi ja vaatii vaelluskalalain säätämistä.

5. Lohiseminaarin ja/tai tutustumismatkan järjestäminen.

Seura harkitsee lohiseminaarin ja/tai tutustumismatkan järjestämistä johonkin sopivaan kohteeseen kesällä 2007. Lohiseminaari pyritään järjestämään yhdessä Lapin liiton ja Tornionlaakson Neuvoston kanssa.

6. Lohikalojen dioksiinipitoisuus
Pidetään dioksiinikysymystä edelleen julkisuudessa.

7. Jäsenhankinta ja jäsenrekisteri
Pidetään omaa jäsenrekisteriä ja tehostetaan jäsenhankintaa mm. internetin välityksellä.

8. Työryhmä ja varainhankinta
Valitaan työryhmä valmistelemaan seuran toimintaan liittyviä asioita ja varainhankintaa

Hallitus

 

 

 

alkuun