Untitled

Untitled

Etusivu | Ilmoitustaulu| Hallitus | Jäsenasiat | Toimintaa | Tapahtumakalenteri | Arkisto | Historiaa | Tukijat | tornionjoki.fi

TOIMINTAsuunnitelma vuodelle 2008


1. Vaelluskalakantojen säilyttäminen ja vahvistaminen

Seuran tärkein tavoite on vaelluskalakantojen elvyttäminen ja säilyttäminen Tornionjoen vesis-töalueella. Erikoisesti Itämeren villilohen pelastaminen on keskeisenä seuran jokavuotisessa toiminnassa. Muita tärkeitä kalalajeja ovat taimen, siika ja harri. Yhteyksien pitäminen päättäjiin ja asiantuntijoihin sekä tilaisuuksiin osallistuminen ja kannanottojen ja lausuntojen antaminen ovat toiminnan painopistealueita. Asioista tiedotetaan internetin, lehdistön, radion ja TV:n välityksellä.

Jokiseuran mielestä kalastuksen valvontaan on saatava lisäresursseja ja valvontaa on syytä tehostaa aivan erikoisesti kalastuskauden päätyttyä syksyllä koko jokialueella sekä myöhään syksyllä Kukkolankosken alapuolisella alueella taimenkantojen suojelemiseksi.

2. Merialueilla tapahtuva lohenkalastus

Keskeisin tavoite on lohen kutuvaelluksen turvaaminen. Tämä edellyttää merialueita koskevien kevätkalastusrajoitusten palauttamista vuosien 1996 -1997 tasolle. Lähin tehtävä on toimia ja vaikuttaa niin, että uusi valtioneuvoston lohenkalastusasetus pelastaa ja vahvistaa Simojoen ja Tornionjoen lohikannat. Vaelluskalalain valmistelu on aloitettava välittömästi asetuksen antamisen jälkeen. Terminaalialueet on poistettava.

3. Suomen ja Ruotsin välinen rajajokisopimus ja siihen liittyvä kalastussääntö

Suomen ja Ruotsin välinen rajajokisopimus ja Tornionjoen kalastusalueen kalastussääntö on edelleen tekemättä ja ne tulee säätää sellaisiksi, että ne täyttävät jokiseuran aiemmin esittämät vaatimukset, joita ovat mm. seuraavat::

Perustettavan yhteistyöelimen kokoonpano ja ratkaisuvalta

Yhteistyöelimen kokoonpano on määrättävä siten, että jokivarren edustus on vahvempi kuin entisessä rajajokikomissiossa. Uuden yhteistyöelimen ratkaisuvalta kalastusasioissa voidaan pääosin säilyttää nykyisen sopimuksen mukaisena.

Tornionjoen kalastussääntö

Säännön keskeisenä tavoitteena tulee olla rajajoen vaelluskalakantojen elvyttäminen ja määrätie-toinen vahvistaminen siten, että luonnonkalakantojen poikastuotanto turvaisi kantojen säilymisen kestävänä ilman istutuksia. On erittäin tärkeää, että kalastussäännössä annetaan selkeästi val-vottavissa olevat määräykset ja rajoitukset, joista jokiseura on aiemmin tehnyt esitykset.

Jokisuun merialue

Jokisuualueen kalastus on rajoitettava sellaiseksi, että se takaa kudulle nousevalle lohelle ja tai-menelle esteettömän nousureitin Tornionjokeen. Mitään poikkeuslupia jokisuun merialueelle ei tule myöntää ennen heinäkuun alkua.

4. Lohiseminaarin ja/tai tutustumismatkan järjestäminen. Seura harkitsee lohiseminaarin ja/tai tutustumismatkan järjestämistä johonkin sopivaan kohteeseen kesällä 2008.

5. Jäsenhankinta ja jäsenrekisteri
Pidetään omaa jäsenrekisteriä ja tehostetaan jäsenhankintaa mm. internetin välityksellä.

6. Työryhmä ja varainhankinta
Valitaan työryhmä valmistelemaan seuran toimintaan liittyviä asioita ja varainhankintaa

Hallitus

 

Untitled

Etusivu | Ilmoitustaulu| Hallitus | Jäsenasiat | Toimintaa | Tapahtumakalenteri | Arkisto | Historiaa | Tukijat | tornionjoki.fi