Untitled

Untitled

Etusivu | Ilmoitustaulu| Hallitus | Jäsenasiat | Toimintaa | Tapahtumakalenteri | Arkisto | Historiaa | Tukijat | tornionjoki.fi

 : Kannanotot tai lausunnot


LUONNON LOHIEN PUOLESTA -Suomen Kuvalehti 02022007

Pohjois-Suomen Vapaa-ajankalastajat ja Tornio- Muoniojokiseura aloittivat vuodenvaihteessa julkisen nimien keräämisen Suomen kalastuspolitiikan vakaannuttamiseksi ja vaelluskalalain aikaansaamiseksi. Lohiadressilla vaaditaan hallitukselta lohen ns. valikoivan meripyynnin välitöntä keskeyttämistä.

Adressi ei kuitenkaan kohdistu ammattikalastajia vastaan vaan siihen, että Maa- ja metsätalousministeriön aloittama Pohjanlahden rannikon varhennettu kalastus kohdistuu vääriin kaloihin. Saaliiksi jää laitoskalan sijasta luonnonlohta, jotka ovat meressä valikoituneet nousemaan jokiin. Nämä ovat yli 90%:sesti matkalla Tornio- ja Kalix-jokiin.

Itämeren lohi voi entistä huonommin. MMM on kalastuspolitiikallaan tuhoamassa viimeisiä, jo kertaalleen pelastettuja luonnon lohikantoja. Vuonna 2005 Suomi sai kalastettua kiintiöstään 64 % ja viime vuonna 39 % kiintiön pysyessä ennallaan. Tilannetta kuvaavaa on ettei Suomen lohikiintiötä viime vuonna olisi saatu kalastetuksi täyteen, vaikka olisi pyydetty kaikki perämeren jokiin kudulle nousevat lohet.

Alunperin valikoivalla kalastuksella oli tarkoitus pyytää mereen istutetut laitoslohet ja päästäa luonnonlohet jatkamaan vaellustaan kutujokiaan kohti. Tämä olisikin kansantaloudellisesti ajatellen järkevää, koska Suomessa käytetään lohen meri-istutuksiin vuosittain 5-7 miljoonaa euroa saaliin arvon ollessa noin miljoonaa euroa.

Valikoivan pyynnin asetusta markkinoitiin lupauksella aloittaa istutuslohien eväleikkaukset vuoden 2004 alusta. Valikoivan kalastuksen yhteydessä luvattuja eväleikkauksia ei ole aloitettu. Mitään laitoskaloihin kohdistuvaa valikoivaa kalastusta ei siis ole, vaan pääosa Pohjanlahden rannikon lohisaaliista on ilmaiseksi tuotettua luonnonlohta.

Istutetun lohen pois saaminen merestä ei edellytä valikoivaa kalastusta, koska istutetut lohet jäävät pyörimään istutuspaikalle luonnonlohien jatkaessa kotijokiinsa.

Valtioneuvostolla on erityistä syytä keskeyttää ministeri Juha Korkeaojan 19.05.2004 asettaman asetuksen 397/2004 2 a § varhennettu lohenkalastus, joka muutoin ensi kesänä varhentaisi rannikon meripyynnin alkamista vuosiin 1996-97 verratuna 19 vuorokaudella ja saattaisi tässä tilanteessa suureen vaaraan Itämeren luonnonlohen tulevaisuuden. Tämä on ainoa asia, jonka nykyinen hallitus voi asian eteen vielä tehdä - siis korjata oman virheensä, sillä kysymyksessä on valtioneuvoston asetus.

Lohiadressin muut vaatimukset on osoitettu tulevalle eduskunnalle ja hallitukselle. Vaalien lähestyessä tulemme näkemään kiinnostavatko nämä asiat kansanedustajaehdokkaita. Meitä äänestäjiä nämä asiat ainakin kiinnostavat.

Simo Pöyhtäri
Kirjoittaja on Tornio-Muoniojokiseura ry:n puheenjohtaja

 

 

alkuun