Untitled

Untitled

Etusivu | Ilmoitustaulu| Hallitus | Jäsenasiat | Toimintaa | Tapahtumakalenteri | Arkisto | Historiaa | Tukijat | tornionjoki.fi

 : Kannanotot tai lausunnot


 - Pohjalainen 01022007 ym sanomalehdet

LOHIADRESSI JA SEN TAVOITTEET

Vuoden alusta aloitettiin nimien kerääminen Suomen kalastuspolitiikan vakaannuttamiseksi ja vaelluskalalain aikaansaamiseksi. Lohiadressilla vaaditaan hallitusta keskeyttämään valikoiva lohenkalastus välittömästi.

Itämeren yhteinen ja Suomen oma lohisaalis on laskenut jo toistakymmentä vuotta. Itämeren lohikiintiöt pidetään aivan liian suurina ja niitä on mahdoton saada pyydettyä täyteen. Tämä aiheuttaa valtioille paineita lisätä pyyntiaikaa ja keksiä uusia pyyntimenetelmiä luonnonkantojen kustannuksella. Vuonna 2005 Suomi sai kalastettua kiintiöstään 64 % ja viime vuonna 39 % kiintiön pysyessä ennallaan. Tilannetta kuvaa hyvin ettei Suomi olisi viime vuonna saanut kiintiötään täyteen vaikka olisi pyytänyt kaikki Tornion- ja Kalixjokeen nousseet lohet.

Valikoivan kalastuksen tarkoitus olisi pyytää mereen istutetut lohet ja päästää luonnonlohet takaisin jatkamaan matkaansa kutujokiin. Tämä olisikin kansantaloudellisesti ajatellen järkevää, koska Suomessa käytetään lohen meri-istutuksiin vuosittain 5 - 7 miljoonaa euroa saaliin arvon ollessa noin miljoonaa euroa. Pääosa lohisaaliista on kuitenkin ilmaiseksi tuotettua luonnonlohta. Istutetun lohen pois saaminen merestä ei edellytä valikoivaa kalastusta, koska istutetut lohet jäävät pyörimään istutuspaikalle luonnonlohien jatkaessa kotijokiinsa.

Valikoivan pyynnin asetusta markkinoitiin lupauksella aloittaa istutuslohien eväleikkaukset vuoden 2004 alusta. Elämme vuotta 2007 eikä luvattuja eväleikkauksia ole vieläkään aloitettu. Koska istutuslohta ei eväleikkausten puuttuessa voida erottaa, niin valikoinnin perusteeksi otettiin lohen pituus. Näin sallitaan kaikkien 85 cm tai sen alle olevien lohien saaliiksi ottaminen. Tällä pituuteen perustuvalla valikoinnilla pyydetään kuitenkin kutujokiinsa matkaavia luonnon lohia eikä suinkaan alkuperäisenä tarkoituksena olleita istutuslohia.

Valikoivan kalastuksen yhteydessä luvattuja eväleikkauksia ei ole aloitettu ja valtioneuvoston asettamat reunaehdot valikoivan kalastuksen keskeyttämiselle ovat toteutuneet. Siksi lohiadressin ensimmäinen vaatimus on osoitettu nykyiselle hallitukselle, jotta se toimisi tekemänsä lupauksen mukaisesti. Tämän lupauksen toteuttamisen luulisi näin vaalien alla olevan helppoa, kun kohta kaksikymmentä tuhatta ihmistä on adressin allekirjoittanut osoitteessa www.lohiadressi.fi.

Lohiadressin muut vaatimukset on osoitettu tulevalle eduskunnalle ja hallitukselle. Vaalien lähestyessä tulemme näkemään kiinnostavatko nämä asiat kansanedustajaehdokkaita. Meitä äänestäjiä nämä asiat ainakin kiinnostavat.

Simo Pöyhtäri, puheenjohtaja, Tornio-Muoniojokiseura ry

 

 

 

alkuun