Untitled

07.02.2009

Tornio-Muoniojokiseura ry; julkilausuma


Tornio-Muoniojokiseura ry; Julkilausuma 7.2.2009

Jokiseura haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin viiteen asiakokonaisuuteen.

1. Rajajokisopimus

Rajajokisopimusneuvotteluissa ei Suomen tule tavoitella vain ja ainoastaan sopimusta. Sisältö ja sen vaikutukset luonnon vaelluskalakannoille ovat paljon tärkeämmät kuin asian saattaminen pois päiväjärjestyksestä juhlallisin seremonioin. Parempi olla ilman sopimusta kuin saattaa lohikanta vaaraan huonolla sopimuksella.

2. Kalastuslain uudistaminen

Kalastuslain uudistamisessa tulee huomioida hallitusohjelman tavoite ”huomioida erityisesti vaelluskaloihin liittyvä kokonaisuus.”

3. Lohiasetus

Luonnonlohikannan elpyminen on päässyt hyvään vauhtiin. Alkanutta myönteistä kehitystä ei pidä tuhota suostumalla merikalastuksen vapauttamisvaatimuksiin tai perustamalla uusia terminaalialueita. Hallituksen on pidettävä kiinni linjastaan ja turvattava ohjelmansa mukaisesti ”poikastuotannon mahdollisimman korkea taso”.

4. Uraanikaivokset

Ihminen on ahneudessaan suunnittelemassa kauaskantoisia ja peruuttamattomia muutoksia ympäristölle. Uraanikaivoksia ei missään nimessä tule suunnitella saati toteuttaa Tornion-Muonionjoen vesistöalueen vaikutuspiiriin. Lapin matkailun ja Itämeren suurimman lohijoen imagokuvaa ei tule vaarantaa uraanikaivoksilla.

5. Uudet energiahankkeet

Itämeren parhaan lohijoen edustalle ei tule rakentaa uraanivoimalaa. Tällä suunnitellulla voimalahankkeella vaikeutetaan Perämeren ammattikalastajien ammatinharjoittamista. Uraanivoimalan aiheuttaman veden lämpenemisen vaikutuksesta lohen kutuvaellukseen ja smolttien merivaellukseen ei ole tutkittua tietoa. Tuulivoimaloiden sijainnit tulee harkita tarkoin ja välttää tuhoamasta Perämeren kutumatalikoita.

Pellossa 7.2.2009

Kalervo Aska
hall. puheenjohtaja

 

Paluu Jokiseuran kannanottoihin

 

 

alkuun